เครื่องจักรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รับจ้างย้อมสี / ตีเกลียว
รับจ้างย้อมสี / ตีเกลียว
รับจ้างย้อมสี / ตีเกลียว

จำหน่ายเครื่องจักรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
(Selling sewing machine)

เครื่องจักร Mutarata 3 ปอนด์ (มือ2)
จำนวน: 7 เครื่อง
ราคา: 50,000 บาท/ เครื่อง (ไม่รวมค่าขนส่ง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่อเรา


สินค้า

Line@

095-449-6978